شريفه بې بې پيښې کيس مرکزې ملزم سجاول عدم ګرفتارې پر ضداحتجاج شوې

0
38
شريفه بې بې پيښې کيس مرکزې ملزم سجاول عدم ګرفتارې پر ضداحتجاج شوې

ډيره اسماعيل خان ګره مټ کښي شوې شريفه بې بې پيښې کيس مرکزې ملزم سجاول عدم ګرفتارې پرمعامله احتجاجې مظاهره شوې،احتجاج پرمحال شريفه بې بې د چيف جسټس نه د انصاف غوښتنه کړې
يوکال مخکښي ډيره اسماعيل خان ګره مټ کښي شوې شريفه بې بې پيښې کيس مرکزې ملزم سجاول عدم ګرفتارې پرمعامله ټاؤن هال مخې ته احتجاجې مظاهره کړې،مظاهره کښي شريفه بې بې او د سيمې خلقو ګډون کړي،مظاهرې پرمحال اوئيل چې تر دي دمه پوليس د شريفه بې بې مرکزې ملزم سجاول خان نه دې ګرفتار کړې شوې،
شريفه بې بې د چيف جسټس نه د انصاف غوښتنه کړي اووئيلې چې دوې دې پخپله نوټس واخلې