شهبازشريف اين اے يو سل درې ديرشم کښې په کاميابى د اولس شکريه ادا کړې

د مسلم ليګ ن صدر او اوپوزيشن ليډر شهبازشريف د اين اے يوسل درې ديرش کښې په کاميابې د عوام شکريه ادا کړې، هغه د پارټې او عوام ته اومبارکې هم ورکړې، حمزه شهباز په کاميابې د کارکنانو ته امبارکې او خراج تحسين وړاندې کړې،مريم نواز هم په ټوئټر ايک واري فير ،،، شيررز ليکلي

اپوزيشن ليډر شهبازشريف د حلقه اين اے يوسل درې ديرش کښې په کاميابې عوام او د پارټې غړو ته اومبارکي ورکړېده شهبازشريف اوئيل چې د حلقه خلکو هميشه په ن ليګ د اعتماد اظهار کړېدې، ن ليګ به هميشه په شان د عوام اعتماد پوره کوي مريم نواز په ټوئټر جاري کړې پيغام کښې وئيلي دي چې ايک واري فير، ، شيرررر حمزه شهبازشريف هم ضمنې انتخابات کښې په کاميابې کارکنانو ته اومبارکي او خراج تحسين وړاندې کړېدې هغه اوئيل چې نن ليګ هر ضمني اليکشن کښې ثابيته کړې چې ن ليګ يو مقبول ترين جماعت دے، خلک او د خبرو، داعوؤ او نعرو کښې راتلونکې نه دي