شيرګړه کښي موندلي شوي لا وارث زنانه لاش پيژندګلو شوي

پوليس سټيشن شيرګړه په حدود کښي موندلي شوي لا وارث زنانه لاش پيژندګلو شوي د چا تعلق چي محمد امين بانډا شيرګړه سره دي او په حق رسيدلي زنانه زهني مريضه وو
رپورټونو تر مخا نن سحرپوليس سټيشن شيرګړه په حدود کښي مين ملاکنډ روډ پاندے موندلي شوي لا وارث زنانه لاش پيژندګلو شاهده بي بي زوجه بخت محمد نوم سره شوي ۔
22 کلنهشاهده بي بي باره کښي د مرحومي خپلوانو نه معلومه شوي چي هغه زهني مريضه وو ا او نن سحر د کور نه بے درکه شوي ووا ۔
بل خوا تحصيل هيډ کوارټر هسپتال تخت بهائي کښې شوي پوسټ مارټمرپورټ مطابق شاهده بي بيمرګ ټريفکي حادثه کښي شوي دي ۔ پيښه کښې کاکړ ګاړي مالک سره د ګاړي تيخته کښې کامياب شوي