صوابي کښي د ډينګي حملې

صوابي کښي د ډينګي حملې  جاري دي ۔ او تير څلرويشت کهنټو کښي په ضلع کښي نورلس نوي کيسونه رپورټ شوي د کومي چي په ضلع کښي د ډينګي متاثره مريضانو شيمره يو سل او دري اوويا تا رسيدلي۔
صوابي کښي د ډينګي تبے نا د مريضانو شميره کښي مسلسل اضافه روانه ده ۔ او په تير څلرويشت ګهنټو کښي د ډينګي تبے نورلس نوي مريضان رپورټ شويدي۔ د ډينګي نا متاثره اووه ديرش مرېضان د ضلع په مختلف هسپتالونو کښي هم زير علاج دي۔ د صوابي محکمه صحت کوارډينټر د ووينا مطابق ضلع کښي د ډينګي تبے نا متاثره مريضانو شميره يو سل دري اويا تا رسيدلي ۔ هغوي زياته کړي چي د ډينګي تبے نا متاثرهتر دے وخته يو سل اووه دريش مريضان صحت ياب شوي هم دي