صوابي کښي فائرنګ پيښې دوه کسان پحق رسيدلي

صوابۍ,دګاړو غلو په پوليس ډزي کړي, يو راهګير په حق رسيدلي

صوابۍ مانيري شګي کښي دو فريقين تر مينځه د لين دين په تنازعه د ډزو تبادله شوئ کم کښي چي دو تنان په حق رسيدلي يو ژوبل شوي مړي او ژوبل تنان په فوري توګه ډي ايچ کيو ته منتقل کړي شوي

د صوابۍ تهاني پوليسو د وينه تر مخه دو فريقين تر مينځه د ډزو تبادله شوئ چي پکښي د يو فريق نه عدنان نومي تن په حق رسيدلي او د بل فريق نه ناصر په حق رسيدلي ولي عامر نومي تن ژوبل شوي کم چي پوليس په زخمي حالت کښي ګرفتار کړي پوليس وينه مطابق پيخه د پيسو د لين دين له په معامله مخي ته راغلي پوليس يو ملزم د هسپتال په زخمي حالت کښي ګرفتار کړي