صوابۍ کښې يو سل اته نوى اميدواران بلا مقابله منتخب

صوابي کښي بلدياتي انتخاباتو کښي برخه اخستونکي يو سل اته نوي اميدواران بلا مقابله منتخب شويدي، دغه اميدوارانو کښي يو کم اتيا زنانه او دوه د اقليت اميدواران شامل دي

د صوابۍ په يو سل شپته نيبر هوډ او ويلج کونسلز کښي د رواني مياشتي په نورلسمه نيټه انتخابات کيدونکي دي،صوابي کښې د ويلج کونسلو او نيبرهوډ اميدوارانو کښي يو سل اته نوي بلا مقابله هم منتخب شويدي ، چي پکښې يوويشت د جنرل سيټ ، يو کم اتيا د زنانو ،دوه د اقليت ،يو کم څلويښت د کِسان او اووه پنځوس د يوته په نشستونو منتخب شويدي ، بلخوا د ضلع په مختلف ويلج او نيبر هوډ کښي د زنانو په يو کم سل نشستونو به د اميدوارانو مقابله کيږي