صوابې کښې دپوليسو سرچ آپريشن دوران اتلس شکمن کسان نيولې شوې

0
40

پوليس د صوابي په مختلف سيمو کښې سرچ آپريشن کړيدې، سرچ آپريشن دوران اتلس شکمن کسان لس اشتهاريان او يو منشيات فروش نيولې دې،د نيولي شوي کسانو نه يو کلاشنکوف،دري تماچي،يو ټوپک ترلاسه شويدي
ډي پي او صوابي خالد همداني د وينا ترمخه پوليس د صوابي په مختلفو سيمو پنج پير،ميني،پير تاب بانډه،مانيري کښې سرچ آپريشن کړيدې سرچ آپريشن دوران اتلس شکمن کسان ، لس اشتهاريان او يو منشيات فروش نيولې دې، د نيولي شوي کسانو نه يو کلاشنکوف،دري تماچي ، يو ټوپک ترلاسه شويدي، نيولي شوي کسان تفتيش لپاره مختلف تهانو ته منتقل کړې شويدي