طالبان دي خپل منشور اولس ته پيش کړي

0
270

افغان اولسمشر اشرف غني وئيلي چه طالبان دي خپل منشور اولس ته پيش کړي،که چري د افغانستان اولس طالبان منتخب کړو نوهغه به هم په خوشالۍ طالبان ته حکومت ورکړي
د ميونخ سکيورټي کانفرنس په موقع افغان اولسمشر اشرف غني اوئيل چه زه په ټينکونو ناست د يوي مليشا ياخانه جنګۍ په زريعه اقتدار کښي نه يم راغلي
اولسمشر اشرف غني اوئيل چه زه طالبان ته هم دا وئيل غواړم چه خپل منشور دي د افغان اولس وړاندي پيش کړي ، که چري اولس هغوي منتخب کړل نو مونږ به هم په خوشالۍ طالبان ته اقتدار اوسپارو