غلط انجکشن له وجې متاثره شوې ماشومې نشوه ساه ورکړې

غلط انجکشن له وجې متاثره شوې ماشومې نشوه ساه ورکړې

هسپتال عملې غفلت او غلط انجکشن له وجې متاثره شوې ماشومې نشوه لياقت نيشنل هسپتال کراچۍ کښې ساه ورکړې،نشوا ته څو ورځې وړاندې دارلصحت هسپتال کښې غلط انجکشن لږولې شوې وه چې له وجې ئې د هغې دماغ مفلوج شوې وو ، کراچۍ کښې د ډاکټرانو مبينه غفلت له وجې يوه بله ماشومه رضيه هم په حق رسيدلې