قحطي ملخانو د لکي مروت مختلفو سيمو حمله کړې او فصل ته ئې ډير زيان رسولې

بره اورکزو مختلفو سيمو باندي په لکونو قحطي ملخانو حمله کړې

قحطي ملخانو د لکي مروت مختلفو سيمو باندي حمله کړې او فصل ته ئې ډير زيان رسولې دې،د سيمې اولس حکومت نه مطالبه کړې چي د قحطې ملخانو مخنيوي لپاره اقدامات پورته کړي
قحطي ملخانو د لکي مروت وانډه نظامي،وانډه بارو او تترخيل سيمو باندي حمله کړې او فصلونو ته ئي سخت زيان رسولې دې،،مقامي اولس خپل مدد پخپله د ملخانو تخته ولو کوشش کوي ،مقامي ذمينداران وائي چې محکمه ذراعت اهلکار سحر د يو سو ګهنټو لپاره راشي او صرف يو پمپ سره سپرې وکړي کومه چې ناکافي وي
بلخوا د محکمه ذراعت اهلکار وائي چي مونږ سره د وسائلو کمي دې ولي بيا هم کوشش کوو چې په قحطي ملخانو قابو اوموندلې شي
د سيمې اولس حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې ملخانو دې قابو راوستلولپاره خصوصي ګامونه پورته کړې