قحطې ملخان ډيره اسماعيل خان نه پس لکې مروت ته هم رسيدلې دې

قحطې ملخان ډيره اسماعيل خان نه پس لکې مروت ته هم رسيدلې دې

قحطې ملخان ډيره اسماعيل خان نه پس لکې مروت ته هم رسيدلې دې،ملخانو حملې باندې مقامې زميندار او کرونده ګر انديښمن شوې دې،ضلعې انتظاميه وائې چې قحطې ملخان دره پيزو ته ماښام راغلې وو خو سحر دوباره ډې آئې خان ته واپس شوېدې
جنوبې اضلاع کښې د قحطې ملخانو په فصلونو حملې جارې دې،تيرماښام قحطې ملخان د لکې مروت دره پيزو او خاوشاه علاقو ته ورغلې وو خو سحر دوباره د ډيره اسماعيل خان علاقے چونډې اړخ ته تلې دې
ضلعې انتظاميه او محکمه ذراعت وائې چې لکې مرورت کښې تراوسه ملخانو فصلونو ته زيان نه دے رسولې او فصلونه بچ کولو لپاره تياريانې مکمل کړې شوې دې
د قحطې ملخان لکې مرورت ته رسيدو باندې مقامې زميندار او کرونده ګر هم انديښمن شوې دې،زميندارو پخپله هم د فصلونه بچ کولو لپاره حفاظتې اقدامات شروع کړېدې