لاهور هائي کورټ د شيخ رشيد، ګرفتارې پرضد درخواست دائر

لاهور هائي کورټ د شيخ رشيد، ګرفتارې پرضد درخواست دائر

شيخ رشيد ګرفتارې معامله، لاهور هائي کورټ، پنډې بينچ کښې د پخوانې وزير شيخ رشيد، د هغه وراره شيخ شاکر او ملازمينو ګرفتارې پرضد درخواست دائر کړے شوے، درخواست کښې دريز خپل شوے چي شيخ شاکر تاجر دې، هغه هم د شيخ رشيد سره غير قانوني ګرفتار کړے شوے

شيخ رشيد وراره عامر شفيق لاهور هائي کورټ پنډې بينچ کښې درخواست جمع کړے، درخواست کښې موقف خپل شوے، چې پوليسو شيخ رشيد بشمول نور کسان بغير څه وارنټ ګرفتار کړيدي،
درخواست کښې استدعا کړے شوے چې پوليس ته دې هدايت ورکړے شي چې زير حراست کسان دې عدالت کښې وړاندې کړې شي