لداخ تنازعه، د چين او بهارت ترمينځه جارى مذاکرات ناکامه شول

لداخ تنازعه، د چين او بهارت ترمينځه جارى مذاکرات ناکامه شول، اوس به د دواړه ملکونو فوج لداخ کښې انتهائي يخنې موسم کښې هم موجود وي، بهارت وئيلي دي چي چين ته مثبت تجاويز وړاندي کړے شوي وو ولي چين رد کړل، بلخوا د چين فوج ترجمان وئيلي دي چي د بهارتي حکام مطالبات غير حقيقي وو، د کوم سره چي مذاکرات کښي مشکلات پيدا شول

لداخ باندي کشيدګۍ ختمولو لپاره، د چين او بهارت عسکري حکام ترمنځه اوولس مياشتو راهسي جاري مذاکرات ناکامه شول، د مذاکرات ناکامۍ ورستو اوس به دواړو ملکونو فوج په انتهائي يخنۍ موسم کښې هم په پولي موجود وي دي حوالے سره د بهارت وزير دفاع وئيلي دي چي مونږ چين ته مثبت تجاويز پيش کړل، ولي چين د امادګۍ اظهار او نه کړو، او نه د چين لخوا څه متادل تجاويز وړاندي کړے شول بلخوا چيني فوج ترجمان وئيلي دي چي بهارتي حکام لخوا پيش شوي مطالبات غير حقيقي او د منطق خلاف وو