مردان پوليسو د وسلي اسمګلنګ ناکامه کړي او دوه اسمګلران ئي ګرفتاره کړي

مردان پوليسو د وسلي اسمګلنګ ناکامه کړي او دوه اسمګلران ئي ګرفتاره کړي

مردان پوليسو د وسلي اسمګلنګ ناکامه کړي دے او دوه اسمګلران ملزمان ئي ګرفتاره کړي دي
ايس پي اپريشن مشتاق خان وينا مطابق چه شيخ ملتون پوليس ته اطلاع ملاو شوي وه چه د پيښور نه سخا کوټ ملاکنډ ته د وسلي اسمګلنګ به کيګي په دے وينا د غله ډهير اسټاف سره ناکه بندي سخته کړه او موټر کار ئي اودرولو د تلاشي دوران د موټر د خفيه خانوڼ نه پنځه ثلويښت طمانچي برآمد شوي ايس پي آپريشن زياته کړه چه په موټر کښ ناست دوه اسمګلران ملزمان نديم او فضل واحد مو په موقع ګرفتاره کړه چه د دوي تعلق د سخا کوټ سيمي سره دے پوليس موټر په خپله قبضه کښ واغستو او دا اسمګلرانو خلاف مقدمه درج کړه