مردان ښار کښې د تاجرانو له اړخه د شجر کاري مهم شروع شوي

مردان ښار کښې د تاجرانو له اړخه د شجر کاري مهم شروع شوي

د مردان ښار د خائسته کيدو لپاره د مردان تاجرانو له اړخه د شجر کاري مهم شروع شويدي چه پرانسته ئي د مردان د چيمبر صدر ظاهر شاه کړېده
د پرانستي دستوره د مردان نيوي اډه په خليل پلازه کښې تر سره شوه
په دے موقع په ګنړ شمير کښې تاجران موجود وو
د چيمبر صدر ظاهرشاه د نيوي اډے د تاجرانو صدر والد مير کشميري او مصطفي کمال تاجرانو ته په خپل خطاب کښې اووئيل چه د تاجرانو له اړخه د ښار د خکلوالي لپاره ستاسو شجر کاري مهم د ستائيني وړ دے
چيمبر صدر اووئيل چه د ښار دننه د مختلفو بازارونو دکانداران به هم په دے شجرکاري مهم کښې برخه اخلي او د خپلو دکانونو مخي ته به د مختلف بوټو ګملي ايږدي او ددي سره به د مردان ښار خکلوالي يو په دوه شي