مردان کښي د ابو عالمي ورځ مناسبت سره اګاهي واک شوي

0
15
مردان کښي د ابو عالمي ورځ مناسبت سره اګاهي واک شوي

مردان کښي د ابو عالمي ورځ مناسبت سره يو اګاهي واک شوي چي پکښي د طالبعمانو پشمول ضلعي انتطاميې چارواکو او مردان سماجي خلقو په ګنړتعداد کښي ګدون کړي
د اوبو عالمي ورځ مناسبت سره د مردان کالج چوک نه تر پريس کلب پوري اګاهي واک شوے ، د واک شرکا په لاسونو کښي پلے کارډ نيولي وي په کومو چي د ابو د اهميت او د ضايع کيدو مخ نيوي سلسله لپاره ليکونه درج وو
اګاهي واک ته د مقرينو وينه وه چي صفا اوبه د ژوند بنيادي ضرورت دے ، نن نړي کښي د صفا اوبو ضرورت نور هم ډير شوي بايد چي ده ابو ضايع کولو نه د ډډه وکړے شي
مقرينو دا هم وينه وه چي ده صفا اوبو اهميت نه هغه قومونه خبر دي څوک چي د دي نه محرومه دي ، بائد چې مونږ د صفا اوبو خيال ساتل خپله زمه واري اوګنړو