مردان کښې د تيز باران لوجې د چهتونه راپريوتو پيښو کښې څلور تنان پحق رسيدلې

0
28
مردان کښې د تيز باران لوجې د چهتونه راپريوتو پيښو کښې څلور تنان پحق رسيدلې

مردان کښې د تيز باران او طوفان لوجې د کورونو چهتونه راپريوتو چې لوجې څلور تنان پحق رسيدلې او شپږ ژوبل شويدې، پحق رسيدلې تنانو کښې زنانه او ماشومان شامل دې، مړې او ژوبل شوې تنان د مردان ميډيکل کمپليکس هسپتال ته منتقل کړې شويدې
د مردان فقير بنړ سيمه کښې تيز باران لوجې د رحيم داد نومې کس کور چهت راپريوتې چې په نتيجه کښې زنانه پشمول درې تنان پحق رسيدلې او يوې دولس کالنه ماشومه ژوبل شويده، پحق رسيدلې تنانو کښې دوه ماشومان شامل دې، ماشومانو کښې پنځه کالنه ماشومه او پنځا لس مياشتې ماشوم شامل دې
د مردان چارسده روډ باندې ميروس پټرې سره نزدې د عبدالرحمان نومې کس کور چهت راپريوتې چې په ترس کښې دوه کالنه ماشومه پحق را سيدلې ولې درې کالنه ماشومه ژوبل شويده
دے نه علاوه د مالاکنډ روډ سهرې بهلول کښې لعل مير کور چهت راپريوتو سره دويشت کالنه جينې ژوبل شويده
ريسکيو ټيمونو مړې او ژوبل شوې تنان په فورې توګه د مردان ميډيکل کمپليکس ته منتقل کړې دې
مردان کښې د تيز باران او طوفان لوجې هائي الرټ جارې کړې شوې، څه قسمه بدې پيښې پيش نظر امدادې ټيمونه طلب کړې شويدې