نن ايوان صدرد سيلګرو لپاره کهلاو کړے شوي وو

نن ايوان صدرد سيلګرو لپاره کهلاو کړے شوي وو

نن ايوان صدرد سيلګرو لپاره کهلاو کړے شوي وو، کوم چي يوولس بجو نه تر دوه نيمو بجو پوري کهلاو وو،په دي موقع ګنړ شمير کښې خلق ايوان صدر ته راغلي او سيل ئي کړے دے،
صدرمملکت ډاکټر عارف علوي لخوا جاري بيان کښې نن د ايوان صدر عام اوولس لپاره کهلاؤ وهلو اعلان شوي وو، ايوان صدر يوولس بجو نه تر دوه نيمو بجو پوري د سيلګرو لپاره کهلاوساتلے شوي وو،
په دي موقع ګنړ شمير کښې خلق ايوان صدر ته راغلي وو او د تاريخي او قامي ورثي نينداره ئي کړيده ، خلقوته ځان سره د موبائل، کيمري او هينډ بيګ نه راوړو سخت هدايات شوي وو،
د ايوان صدر ګير چاپيره د سيکيورټي هم سخت انتظامات شوي او هر تن ته چيکنګ ورستو داخليدو اجازت ورکړے شو