نن د شهيد حوالدار لا لک جان يوم شهادت مانځلي شي

0
42
نن د شهيد حوالدار لا لک جان يوم شهادت مانځلي شي

نن دکارګل جنګ هيرو او د ملک لوئي فوځي اعزاز نشان حيدر ترلاسه کونکي شهيد حوالدار لا لک جان يوم شهادت مانځلي شي
کال نوولس سوه نهه نوي کښي چه د کارګل جنګ شروع شو نو حوالدار لا لک جان په نادرن لائټ انفنټري رجمينټ کښي خدمات ترسره کول ، ددښمن حملي پسپا کولو لپاره حوالدار لا لک جان دجنګ ميدان کښې په وړومبي مورچو کښي جنګيدو
په اوومه جولائي چه کله دښمن په دهغه علاقه شديد ګوله باري شروع کړه نو حوالدار لا لک جان ګوله بارۍ کښي شديد زخمي شو ولي هغه زخمي حالت کښي هم په خپله مورچه کښي لکه د غر ولاړ وواو تر شهادت پوري ئي د دښمن د حملو بهادرۍ سره مقابله اوکړه
شهيد حوالدار لا لک جان ته د کارګل جنګ دوران په بے مثال بهادرۍ او جرآت مادر وطن لپاره په خپل ژوند قربانولو د ملک لوئي اعزاز نشان حيدر ورکړي شوي وو