نن په ټول ملک کښې شب برات د عقيدت او احترام سره نمانځلي شي

نن په ټول ملک کښې شب برات د عقيدت او احترام سره نمانځلي شي

نن په ټول ملک کښې شب برات د عقيدت او احترام سره نمانځلي شي،په دې موقع به خصوصي عبادات کيږي،د رب کائنات نه به د رحم او کرم دعا کيږي، د شپے ناوخته پورې به اهل توحيد د خپلو ګناهونو معافي غواړي
حديث مفهوم دے چې په دې مبارکه شپه الله تعالي د ټول اهل ايمان بخشش کوي سيوا د پينځو کسانو نه چې پکښې مشرک ، زړه کښې بعض او کينه ساتونکے ، متکبر ، د مور او پلار نافرمان او مستقل شرابي شامل دي
که دغه پينځه قسمه کسان د خپلو ګناهونو نه د زړه داخلاصه توبه اوباسي نو الله تعالي رحيم او کريم ذات دے هغه به هم معاف کړي
علمائے کرام وائي چې شب برات په شپه قيام يعني عبادت او د ورځې روژه ډير فضليت او ثواب لري ، نن هم د شب برات په موقع د ملک لوئے وړو ښارونو کښې د عبادت خصوصي اهتمام شوے او دا شپه مذهبي احترام سره نمانځلے شي