نورمقدم قتل کيس ، مرکزى ملزم والدينو ضمانت په درخواست سماعت

نور مقدم قتل کيس، اسلام اباد هائي کورټ کښي د مرکزي ملزم ظاهر جعفر والدينو درخوا ست ضمانت باندي سماعت شوي د کوم لپاره چي د هغوي وکيل خواجه حارث دلائل مکمل کړي

خواجه حارث د پوليس مخي ته اعترافي بيان اورولي او په دلائل کښې ي اوئيل چي د پوليس په تحليل کښي د ملزم ريکارډ کړے شوي بيانا تو هيڅ قانوني حيثيت نشتے ، دملزم بيان د ميجسټريټ مخامخ ريکارډ کول ضروري دي د خواجه حارث دلائل تر سره کيدو وروستو عدالت د مدعي وکيل ته يوشتم ستمبر پوري دلائل پيش کولو هدايت کړي ،جسټس عامر فاروق خواجه حارث سره استفسار کړے چي آيا تاسو جوابي دلائل راکول غواړې ؟ په کوم چي خواجه حارث اوئيل چي ځه به دلائل نه پس جوابي دلائل هم راکول غواړم