هنګو کنبي د ونو کټ کولو په معامله فائرنګ کنبي درے تنان په حق رسيدلي

د بلوچستان په مختلفو علاقو کښې ډزو کښې درې کسان پحق رسيدلې

هنګو او کرک په پوله پراته سيمه خماري کنبي دو فريقينو په ميانځ کنبي د ونو په کټ کولو په معامله کراس فائرنګ شوي کوم کنبي چي درے تنان په حق رسيدلي
د هنګو تهانه صدر پوليسو وينا مطابق هنګو علاقه انار چينه سره تعلق لرونکي محمد رسول ونو کټائي له پاره خماري غر ته تلي وو چرته چي کرک سره تعلق لرنکي خماري سيمي قيمت خان او شيخ محمد رسول سره جنګ جهګړه اوشوا چي په کوم کنبي دوئي يو بل باندي ډزي اوکړو چي کوم په نتيجه کنبي درے تنان په حق اوراسيدو ده پوليسو وينا مطابق ده کرک مړه تنان کرک هسپتال او هنګو مړي ده هنګو هسپتال ته ليګيلي شوي او ده واقعه مقدمي درج کولو نه پس تحقيقات شروع دي