وزيراعظم عمران خان د کرکټ ګراونډ دوره کړې

وزير اعظم عمران خان بنى ګاله نه تيريدو په وخت د کرکټ ګراونډ دوره کړې ،په ګراونډ کښي موجود انتظاماتو جائزه اخستې او د ګرانډ په چاپير چل کښي ي د بوټي نالولو هدايات هم جاري کړې

د تفصيلاتو مطابق وزير اعظم عمران خان په بني ګاله کښې د کرکټ ګراونډ دوره اوکړۀ او لوبه کونکي ماشامانو سره ي ملاقات کړے ،او کرکټ لوبونکي ماشومانو نه ي کرکټ ګراونډ لپاره د نوي انتظاماتو په اړۀ هدايات هم اغستي او د ګرانډ په اطرافوکښي ي د وني بوټي نالولو هدايات هم جاري کړل