وزيراعظم عمران خان ناڅاپه د پمز هسپتال دوره کړې

وزيراعظم عمران خان ناڅاپه د پمز هسپتال دوره کړې او هلته ئې د مريضانو عيادت کړې،وزيراعظم په هسپتال کښې د سهولياتو جائزه هم اخستې ده

وزيراعظم عمران خان د پمز هسپتال ناڅاپي دوره کړې او د مريضانو عيادت ئې کړيدے

وزيراعظم عمران خان  هسپتال کښې مختلف وارډونو ته هم تلې او  د سهولياتو جائزه ئې اخستې ده

دورے په موقع وزيراعظم عمران خان کورونا وارډ  کښې موجود ډاکټرانو سره هم ميلاؤ شويدے

وزيراعظم عمران خان د مريضانو نه دستياب دوايائے متعلق هم پوښتنې کړيدى