وزيراعظم عمران خان نن د وفاقي کابيني غونډه رابللې ده

وزيراعظم عمران خان نن د وفاقي کابيني غونډه رابللې ده

وزيراعظم عمران خان نن د وفاقي کابيني غونډه رابللې ده، غو نډې کښې به په څوارلس نکاتي ايجنډه غور کولې شي، کابينې غونډې کښې به د زائرينو پاليسې ريګوليټري فريم ورک هم وړاندې کولې شي
وزيراعظم عمران خان نن د وفاقي کابينې غونډه رابللې ده، چې په کښې به ملکي معاشي او سياسې صورت حال باندې خبرې اترې کولې شي، کورونا صورت حال پشمول د پارټي امور باندې به هم په غونډې کښې
بحث کولې شي
کابيني غونډې کښې به اي او بي آئي پنشنرز په پنشن کې د اضافے فيصله کيږي، عراق او نورو ملکونو لپاره د زائرينو پاليسې ريګوليټري فريم ورک به هم وړاندې کولې شي

blank