وزيراعظم عمران خان وئيلى دى چې پاکستان مشکل وخت نه وتې دې

وزيراعظم عمران خان وئيلي چې پاکستان مشکل وخت نه وتلې ، وائي چې کله راتلونکې حکومت زمونږ راشي نو پاکستان به نوره ترقي اوکړي، زيارت کښې يوې دستورې ته خطاب په وخت وزيراعظم عمران خان وئيلي چې اپوزيشن ډير مشکل کښې دې او په هغو باندې مې ترس راځي، اپوزيشن قام ته وائي چې ملک تباه شوې، معيشت تباه شوې، چې کله د جي ډي پي ګروتهه نمبرې راغلې نو اپوزيشن وائي چې دغه نمبرې ټهيک نه دي، لندن کښې محل اخستو سره قام ترقي نشي کولې، کوم قام چې ترقي کړې نو دهغه ليډر په ملک کښې پاتي کيږي