وزيراعلى خېبرپښتونخوا د حسن ابدال په پېښه د افسوس اظهار کړې

د خېبرپښتونخوا وزيراعلى محمود خان حسن ابدال کښې په ټريفکى پېښه کښې د مسافرو په مرګ د غم څرګندونه کړې،وزيراعلى د افسوسناکې پيښه  کښې پحق راسيدونکى کسانو لپاره د مغفرت دعا کړې، محمود خان وائى متاثره خاندانونو په غم کښې برابر شريک يو

وزيراعلى خېبرپښتونخوا محمود خان حسن ابدال کښې د ټريفکي پيښې کښې د مسافرو په مرګ د غم څرګندونه کړې او پحق رسيدلي تنانو خپلوانو سره ئي د همدردې اظهار کړېدې

وزيراعلى د افسوسناکه پيښې کښې پحق رسېدلي تنانو لپاره مغفرت او ژوبل شوي کسانو صحت يابې لپاره دعا کړېده

وزيراعلى محمود خان اووئيل چې د متاثره خاندانونو په غم کښې برابر شريک يو