وزيرخزانه اسحاق ډار په مشري کي حج پاليسي باندي عمل درامد متعلق جائزه اجلاس شوي

وزير خزانه اسحاق په مشرۍ کښې اقتصادي رابطه کميټي غونډه شوې

وزيرخزانه اسحاق ډار په مشري کي حج پاليسي باندي عمل درامد متعلق جائزه اجلاس شوي، وزير مذهبي امور مفتي عبدالشکور او د وزارت مذهبي امور چارواکو اجلاس کي ګډون کړي، اجلاس ته ويلي شوي چي يوديرشم مارچ نه پس حج درخواستونو وصولي بنده کړي شوي، سرکاري سکيم تحت څلور څلويښت زره درخؤاستونه جمع شوي دي

اجلاس شرکا ته سيکرټري وزارت مذهبي امور بريفنګ ورکړي، هغه ويلي چي سرکاري سکيم لپاره څلور څلويښت زره او پرائيوټ سکيم لپاره دوه اوويا زره درخواستونه جمع شوي دي، چي پکي هغه خواهشمند هم شامل دي د چا لپاره چي بهر ملکونو نه د زرمبادلے بندوبست شوي، په دغي موقع اسحاق ډار ويلي چي حاجيان د الله ميلمانه دي، هغوي لپاره به هر ممکن سهولت پيدا کولي شي، وزير مذهبي امور مفتي عبدالشکور ويلي چي وزارت مذهبي امور حج اخراجات کي کمي لپاره کوششونو ته حتمي شکل ورکړي