وزير اعظم عمران خان د خپل ملايشين هم منصب تود هرکلې کړې

0
26
وزير اعظم عمران خان د خپل ملايشين هم منصب تود هرکلې کړې

عمران خان وزيراعظم هاوس ته په رسيدو د خپل ملايشين هم منصب ډاکټر مها تير محمد تود هرکلې کړيدې،ملايشين وزيراعظم مهاتير محمد ته وزيراعظم هاوس کښې ګارډ آف آنر وړاندې کړې شويدې
د ملائيشيا وزيراعظم ډاکټر مهاتير محمد په درې ورځنې دوره پاکستان کښې موجود دې،وزيراعظم هاوس ته په رسيدو وزيراعظم عمران خان د خپل ملايشين هم منصب تود هرکلې کړې او د پاک فوج چاک و چوبند دستې هغوي ته ګارډ آف آنر وړاندې کړې شويدې،ډاکټر مهاتير محمد د پريډ معائنه هم کړيده
وروستو ملايشين وزيراعظم ډاکټر مهاتير محمد وزيراعظم هاوس کښې بوټي هم لګولې دې او وزيراعظم عمران خان ملايشين هم منصب سره د خپلې کابينې غړو تعارف هم کړيدې