يکم اکتوبر نه د پيټرولو نرخونو کښې د اضافے امکان دے

0
60
پيټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د اضافې منظورى ورکړې شوي

د يکم اکتوبر نه د پيټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د ليټر په سر لس روپے اضافے امکان دي ، د پيټروليم وزارت سرچينو مطابق د پټرولو په نرخ کښې د ليټر په سر شپږ روپے ديرش پيسے او هائي اسپيډ ډيزل په نرخ کښې اته روپے پنځوس پيسے اضافه کيديشي
آئل اينډ ګيس ريګوليټري اتهارتي يعني اوګرا د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د اضافے سمري د توانائۍ وزارت پټروليم ډويژن ته ليږلې ده ، د اوګرا له اړخه ليږلې شوي سمرۍ مطابق د يکم اکتوبر نه د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د لس روپے اضافے سفارش شويدي
د پټروليم وزارت سرچيني وائي چې د پټرولو په نرخ کښې د ليټر په سر شپږ روپے ديرش پيسے ، هائي اسپيډډيزل په نرخ کښې اته روپے پنځوس پيسے ، لائټ ډيزل په نرخ کښې څلور روپے او د خارو د تيلو په نرخ کښې هم د ليټر په سر لس روپے اضافے امکان دي