ټول ملک کښې نن د لوئے اختر دويمه ورځ مذهبي جوش و جذبې سره نمانځلے کيږي

0
66

ټول ملک کښې نن د لوئے اختر دويمه ورځ مذهبي جوش و جذبې سره نمانځلے کيږي او بعضې خلق به نن په دويمه ورځ هم د څاروو قربانۍ کوي
ټول ملک کښې نن د لوئے اختر دويمه ورځ ده او په وړمبۍ ورځ چې کومو خلقو سنت ابراهيمي کړې نه ده هغوي به نن قربانۍ کوي
د اختر په دويمه ورځ زياتره خلقو د سيل سپاټو لپاره د سياحتي ځايونو مخه کړې او د اختر خوشحالۍ ئے يو په دوه کړي دي
نن په دويمه ورځ زياتره خلق خپل خپلوانو سره ميلاويدو لپاره تګ راتګ هم کوي او د غوښو قسمه قسم خوراکونه به کوي