پاکستاني نژاد برطانوي مصنفه کامله شمسي ويمن پرائز فار فکشن ايوارډ ګټلے

پاکستاني نژاد برطانوي مصنفه کامله شمسي ويمن پرائز فار فکشن دوه زره اتلس ايوارډ ګټلے دے ،د کامله شمسي دا اووم ناول وو او هغه په دريم ځل د دغه ايوارډ لپاره نامزد کړے شوېده، د دې نه وړاندې هغه د نهي بيلز پرائز او اورنج پرائز لپاره هم نامزد کړےشوېده

د کامله شمسي ناول هوم فائر د يوناني مصنف سوفو کليز د الميې يو نوے شکل دے په کوم کښې چې د بنياد پرستۍ او خانداني وفاداريانو باندې تفصيلي ليکل شويدي
نامزد کوونکي ججز کښې د ساره سينډر وينا وه چې پينل هوم فائر ځکه خوښ کړو چې دا زمونږ د حالات حوالې سره دے ، هوم فائر په شناخت، وفاداريانو کښې تصادم، محبت او سياست په باره کښې ليکلے شوے کوم چې خپل مهارت هم هغسې برقرار ساتلے دے ، وائي چې دا يو زبردست کتاب دے او مونږ ئې پرجوش طريقې سره تجويز کوو
ويمنز پرائز فار فکشن ايوارډ هر کال داسې منصفې ته ورکولے کيږي د چا ناول چې د کال بهترين ناول وي ،ايوارډ يافته مصنف ته دېرش زره برطانوي پاؤنډ هم ورکولے کيږي، د دې ايوارډ آغاز د کال نورلس سوه شپږ نوي نه شوے وو