پاکستاني نژاد برطانوي مصنفه کامله شمسي ويمن پرائز فار فکشن ايوارډ ګټلے

0
42

پاکستاني نژاد برطانوي مصنفه کامله شمسي ويمن پرائز فار فکشن دوه زره اتلس ايوارډ ګټلے دے ،د کامله شمسي دا اووم ناول وو او هغه په دريم ځل د دغه ايوارډ لپاره نامزد کړے شوېده، د دې نه وړاندې هغه د نهي بيلز پرائز او اورنج پرائز لپاره هم نامزد کړےشوېده

د کامله شمسي ناول هوم فائر د يوناني مصنف سوفو کليز د الميې يو نوے شکل دے په کوم کښې چې د بنياد پرستۍ او خانداني وفاداريانو باندې تفصيلي ليکل شويدي
نامزد کوونکي ججز کښې د ساره سينډر وينا وه چې پينل هوم فائر ځکه خوښ کړو چې دا زمونږ د حالات حوالې سره دے ، هوم فائر په شناخت، وفاداريانو کښې تصادم، محبت او سياست په باره کښې ليکلے شوے کوم چې خپل مهارت هم هغسې برقرار ساتلے دے ، وائي چې دا يو زبردست کتاب دے او مونږ ئې پرجوش طريقې سره تجويز کوو
ويمنز پرائز فار فکشن ايوارډ هر کال داسې منصفې ته ورکولے کيږي د چا ناول چې د کال بهترين ناول وي ،ايوارډ يافته مصنف ته دېرش زره برطانوي پاؤنډ هم ورکولے کيږي، د دې ايوارډ آغاز د کال نورلس سوه شپږ نوي نه شوے وو