پاکستاني هائي کمشنراجمير شريف کښې ددرګاه حضرت خواجه معين الدين چشتي دوره کړي

0
23
پاکستاني هائي کمشنراجمير شريف کښې ددرګاه حضرت خواجه معين الدين چشتي دوره کړي

هندوستان کښې تعينات پاکستاني هائي کمشنر سهيل محمود اجمير شريف کښې د درګاه حضرت خواجه معين الدين چشتي دوره کړي،په درګاه ئې څادر غوړولے او دعا ئې غوښتې ده
اجمير شريف کښې د مشهور صوفي بزرګ حضرت خواجه معين الدين چشتي عرس مبارک شوے
په دغه موقع د ټول هندوستان نه زائرين راغلے او د درګاه شريف زيارت ئې کړے
بهارت کښې تعينات پاکستاني هائي کمشنر سهيل محمود هم د اجمير شريف دوره کړې او په درګاه باندې ئې حاضري ورکړے
سهيل محمود د حکومت پاکستان لخوا په درګاه باندې څادر غوړولے او دعا ئې غوښتلې
په دغه موقع د درګاه منتظمين لخوا د سهيل محمود دستار بندي کړيده