پاکستان اسټاک ایکسچینج کې کاروبار شروع کیدو په وخت مثبت روجحان وو

پاکستان اسټاک ایکسچینج کې کاروبار شروع کیدو په وخت مثبت روجحان وو

پاکستان اسټاک ایکسچینج کې کاروبار شروع کیدو په وخت مثبت روجحان،هندیئرد ایندیکس کې آته سوه پوايئنټس اضافه شوی ده.
پاکستان اسټاک ایکسچینج کې د کاروبار پيل په وخت مثبت روجحان مخې ته راغلی دی.ترلاسه کړی شوي معلوماتو له مخه کاروبار په وخت هندیئرد ایندیکس کې آته سوه پوایئنټس اضافه شوی ده د کوم وروسته چې وس د پاکستان اسټاک ایکسچینج هندیئرد ایندیکس شمار دوه څلور ویښت زره نه اوړیدلې دی.پرون د پاکستان اسټاک ایکسچینج هندیئرد ایندیکس یو څه را غورځيدلي و خو نن د کاروبار شروع کیدو په وخت کې هندیئرد ایندیکس کې زیاتوالې شوی دی.