پاکستان بندکړے شوې خپل فضائي حدود انټرنيشنل فلائټس دپاره کهلاو کړې

پاکستان بندکړے شوې خپل فضائي حدود انټرنيشنل فلائټس دپاره کهلاو کړې

پاکستان څلور مياشتې او شل ورځې پس جنوب نه شمال طرف ته بندکړے شوې خپل فضائي حدود انټرنيشنل فلائټس دپاره کهلاو کړے،سول ايوي ايشن اتهارټي په دے لر کښې نوټم جاري کړے ،نوټم کښې بهارت ته هم پاکستاني فضائي حدود استعمالواجازت ورکړے شويدے،پاکستان خپل فضائي حدود پلوامه حملې نه پس بند کړې وو
پاکستان خپل فضائي حدود د فروري په مياشت کښې د بهارت ممکنه شرانګيزي له جې بند کړے وو،وس سول ايوي ايشن اتهارټي لخوا جاري کړے شوې نوټم مطابق پاکستان جنوب نه شمال اړخ ته خپل فضائي حدود کښې صرف درې روټس کهلاو ساتلي ووتاهم بهارتي فلائټس ته دغه روټس باندې د تلو هم اجازت نه وو،سول ايوي ايشن حکام زياتي چې اوس پاکستان نه صرف بهارت ته فضائي حدود استعمالو اجازت ورکړے،بلکه ورسره مشرق طرف ته هم خپل فضائي حدود پرانستي دے ،ياده دے وي پاکستان څلور مياشتې او شل ورځې پس خپل فضائي حدود کهلاو کړيدے