پاکستان د افغانستان پوځ پنځه اهلکار افغان چارواکو ته سپارلى دى،آئى ايس پى آر

پاکستان د افغانستان پوځ پنځه اهلکار افغان چارواکو ته سپارلى دى،آئى ايس پى آر وائي چې په شپږ ويشتمې جولائي پاک افغان بارډر چترال کښې ارنډو سيکټر باندې ضروري کليئرنس نه پس دغه پوځيانو ته پناه ورکړې شوې وه

آئي ايس پي آر ترمخه د افغانستان پوځ پينځه اهلکار د ضابطے کارروائي نه پس نوا پاس باجوړ بارډر باندې د افغان چارواکو سپارلي شويدي آئي ايس پي آر وائي چې افغان اهلکارانو ته پاک فوځ په شپږويشتمې جولائي د پاک افغان انټرنيشنل بارډر چترال کښې ارنډو سيکټر باندې د هغو په خواست محفوظ لاره ورکړې شوې وه، افغان پوځي اهلکاران اوس د هغو په درخواست افغان چارواکو ته سپارلي شويدي