پاکستان پيپلزپارټۍ سينيئر او مرکزى رهنما رحيم داد خان رسم قل هاتهيان کښې شوې

پاکستان پيپلزپارټۍ سينيئر او مرکزى رهنما رحيم داد خان رسم قل هاتهيان تخت بهائي کښي ادا کړي شوي، رسم قل تقريب کښي سياسي و سماجي شخصيات نا علاوه عام اولس په کنړ شمير کښي شرکت کړي

تفصيلاتو تر مخا پاکستان پيپلز پارټي مرکزي رهنما او پخواني سنيئر صوبائي وزير رحيم داد خان رسم قل هاتهيان هاوس تخت بهائي ضلع مردان کښي ادا کړي شوي،کم کښي چي صوبائي وزير خوراک عاطف خان او پاکستان مسلم ليګ خيبر پختونخوا صدرامير مقام نا علاوه سياسي و سماجي شخصيات،پارټي عهديدار،ورکرانواو عام اولس په ګنړ شمير کښي شرکت کړي وو،په دے موقعه خدائي بخلي دبلنددرجات له پاره قران خواني او فاتحه خواني هم اوشو