په مصنوعي توګه ډالر کنټرول کول ملک لپاره نقصان ورکوي

0
137

وزير خزانه اسد عمر يو خبري غونډه کښي وئيلي دي چي په مصنوعي توګه ډالر کنټرول کول ملک لپاره نقصان ورکوي تير حکومت مصنوعي کنټرول لوجي ډير نقصان ورکړي او قوم ته ئي خوشخبري ورکړي چي د پيټرول او ډيزل قيمتونو کښي دوه دوه روپے کمي کړي شوي
وزير خزانه اسد عمر خبري غونډه کښي قوم ته خوشخبر ورکړي چي تيل په نرخونو کښي په فوري توګه دوه روپي کمي کړي شوي،پيټرول او ډيزلو کښي دوه روپے او خاورو تيلو کښي دري روپے په فوري توګه ارزان کولو فيصله کړي شوي
اسد عمر د ډالرو قيمت زياتوالي په حواله اووئيل چي دا د سټيټ بينک کار دي او سټيټ بينک به کله هم مصنوعي ډالرو ريټ کنټرول نه کوي
ولي چي مصنوعي کنټرول سره ملک ته نقصان رسي، تير حکومت مصنوعي ډالرو کنټرول لوجي ډير نقصان کړي