پيښور ضلعى انتظمايې دکاروائۍ په وخت داتش بازۍ او کهلونا نما وسله ضبط کړې

پيښور ضلعى انتظمايې دکاروائۍ په وخت داتش بازۍ او کهلونا نما وسله ضبط کړې

دپيښور ضلعى انتظاميې پيپل منډۍ کښې داتش بازۍ دسامان او کهلونا نما وسلې په ضد په لويه پيمانه کاروائى کړې په دې موقعه داتش بازۍ سامان ، وسله ، او نور مختلف قسمه بارودهم کړے شوى او څلور کسان په موقعه نيولے شوى دى
دپيِښور ضلعى انتظاميې دډپټى کمشنر دهداياتو په رڼا کښې دپيښور پيپل منډهۍ کښې داتش بازۍ دسامان ، کهلونا نما وسلې او نور مختلف قسمه بارودى موادو په ضد په لويه پيمانه کاروائى کړې ده
دکاروائۍ په وخت دسوونو په تعداد کښې دمختلفو بهر ملکى اتش بازۍ دسامان ، کهلونا نما وسلې او نور مختلف قسمه غير ملکى سامانونه کاټنې نيولے شوې دى او څلور کسان نيولے شوى هم دى
دپيښور ضلعى انتظاميې دوړاندې نه پيښور کښې داتش بازۍ په سامان ، کهلونا نما وسلې او نور مختلف قسمه بارودو په خرڅولو دفعه يو سل څلور څلويښت تر مخه بنديز لګولے دے او دپيښور ډپټى کمشنر انتظاميې ته په سختۍ سره وئيلى دى چې کوم خلک داتش بازۍ کاوربار کښې ککړ وى دهغوئى په ضددې سخته کاروائى وکړےشى