پيښور هائيکورټ بي آر ټي چارسدي روډ فيډر روټ د توسيع درخواست د سماعت لپاره منظور کړے

پيښور هائيکورټ بي آر ټي چارسدي روډ فيډر روټ د توسيع درخواست د سماعت لپاره منظور کړے ،عدالت ټرانس پيښور او صوبائي حکومت ته نوټسي جاري کړي او جواب ئي تري غوښتے
پيښور هائيکورټ کښي راحت خان ايډوکيټ بي آر ټي چارسدي فيډر روټ ناګمان پوري غوزولو درخواست جمع کړے وو ،درخواست کښي دريز خپل کړے شوے چي د شاعالم پل نه وړاندي اسپتال ،سکول او کالج موجود دي ،فيډر روټ ناګمان پوري توسيع سره به مريضانو ،طالب علمانو او عام اولس ته فائده ورسي ۔ عدالت درخواست د سماعت لپاره منظور کړے ،ټرانس پيښور او صوبائي حکومت ته ئي نوټس جاري کړے او جواب ئي تري غوښتے