پيښور کښې ضلعي انتظاميه کم وزن ډوډئ خرڅولو باندي د نان بايانو نيولو هڅي تندي کړي

پيښور کښې ضلعي انتظاميه کم وزن ډوډئ خرڅولو باندي په لويه پيمانه باندي د نان بايانو د نيولو هڅي تندي کړيدي چي په ترس کښې د شپي ناوخته پوري د سلو څخۀ زيات نانبيان نيولے شويدي
ډپټي کمشنر محمدعلي اصغر ايډيشنل اسسټنټ کمشنر رضوانه ډار، اسسټنټ کمشنر ساره رحمان او اسسټنټ کمشنر مينا ظاهر پيښور صدر او ښار کښې په نانبيانو باندي چهاپي غورځولي دي او د ډوډئ وزن د چيک کولو په وخت کم وزن خرڅونکي نانبيان نيولي شويدي
يو خوا ضلعي انتظاميه يو سل نوي ګرامه ډوډئ پنځلس روپئ کړيده نو بلخوا نانبيانو کم وزن روټئ خرڅول دوام داره ساتلي دي،
د عوامو په شکاياتو باندي ډپټي کمشنر په خپله سره د اسسټنټ کمشنرانو په بازارونو باندي د چهاپو وهلو سلسله تيزه کړيده ،
دغه رنګه يو شمير نانبيان د کم وزن روټئ خرڅولو باندي نيولي شويدي، دغه رنګه نن سحر نه هم ضلعي انتظاميه د نانبيانو په دوکانونو باندي چهاپي غورځولي دي او د نيولو سلسله ئي شروع کړيده