پيښور کې د سيکهه دوکاندار قاتل په اړه نورتفصيلات مخي ته راغلي

پيښور کې د سيکهه دوکاندار قاتل په اړه نورتفصيلات مخي ته راغلي

پيښور کې د سيکهه دوکاندار قاتل په اړه نورتفصيلات مخي ته راغلي،پوليسو مطابق ملزم د رينګ روډ د لارې دير کالونۍ ته داخل شوې او بيا واپس بلال کالونۍ په لار کوهاټ روډ ته وتے،واردات کې تيس بور تمانچه استعمال شويده

پېښور دير کالونئ کښې تيره ورځ قتل شوي سيک دوکاندار قاتل په اړه پوليسو تفتيش کښې نوې موړ مخۍ ته راغلې
پوليسو مطابق ملزم ورادت کښې د سي ډې ستر موټرسائيل استعمال کړې،او د تيس بور تمانچې په ذريعه ئې سک دوکاندار قتل کړې
پوليس ترمخه ملزم دوکاندار دوه ډزإه ويشتې ،اولنئ ډز باندې په سر او دويم ډز باندې ئې په سينه باندې ويشتې،واردات نه پس ملزم بلال کالونئ دلارے کوهاټ روډ ته داخل شوې