پي سي بي د انډیا آئي پي ایل په دوه نیمې میاشتی وینډو باندی خفګان سرګند کړی

پي سي بي د انډیا آئي پي ایل په دوه نیمې میاشتی وینډو باندی خفګان سرګند کړی،سرچینې وائي چې پي سي بي معاملې جائزه اخیستلو باندی غور شروع کړی دی
هند کرکټ بور‌‌‌‌‌‌ډ آئي پي ایل لپاره دوه نیمې میاشتی اوګدی وینډو باندی پاکستان کرکټ بور‌‌‌‌‌‌ډ د خفګان اظهار کړی دی.سرچینو ویلي چې پي سي بي چیرمین رمیز راجا دغه معامله آئي سي سي کښی پورته کولو او نوره کرکټ بور‌‌‌‌‌‌ډرز سره صلح مشوری کولو لپاره غور شروع کړی دی.هند آئي پي ایل لپاره وینډو زیاتی یښې تر څو نوره نړۍ لوبغاړي د دوي په آئي پي ایل کښی شرکت وکړي او دومره موده دوي سره پاتی شي