پکار ده چې سرحدى ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړې شى ، عبدالقهاربلخى

پاکستان سره سرحدې مسئلو باندې د افغان خارجه وزارت اهم بيان مخې ته راغلې دې،ترجمان افغان وزارت خارجه عبدالقهار بلخې وائي بائد چې سرحدې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړې شې

دا افغانستان بهرني چارو وزارت وياند عبدالقهار بلخي پاکستان او افغانستان په پوله اغزن تار لګولو په معامله خبرې کړي، هغۀ وئيلي چې افغانستان پاکستان سره دا معامله په ډپلوميټک لارې حل کول غواړي، هغه دا هم وئيلي چې پاکستان د هغوي ښه ګوانډې دې، او افغانستان غواړي چې معاملات په افهام و تفهيم، او ښه ګونډيتوب د لارې حل شي