چئيرمين سينيټ د اپوزيشن په ريکوزيشن باندې به ديرشتم جولائي د سينيټ اجلاس رابللې دے

سينټ د سروسز ايکټس ترميمى بلونو دوه زره شلم منظورى ورکړيده

چئيرمين سينيټ صادق سنجراني د اپوزيشن په ريکوزيشن باندې به ديرشتم جولائي د سينيټ اجلاس رابللې دے،اپوزيشن څوورځې وړاندې چئيرمين سينيټ صادق سنجراني د خپلې څوکې څخه لرې کولو دپاره سينيټ کښې ريکوزيشن جمع کړي وو، بلخواچئيرمين سينيټ صادق سنجراني اپوزيشن نه په هغه باندې د عدم اعتماد قرارداد واپس اخستو مطالبه کړي وا
چئيرمين سينيټ د اپوزيشن دباو زياتيدو نه پس په ديرشتم جولائي باندي د سينيت اجلاس رابللي،اجلاس د اپوزيشن ريکوزيشن په لړ کښې رابلل شوې په کوم چې سينيټ سيکرټريټ اول اعتراض کړي وو او اپوزيشن نه ئې په دے لړ کښې ځواب طلب کړې وو،بلخوا چئيرمين سينيټ صادق سنجراني اپوزيشن نه هغه د سينيټ چئيرمين شپ نه لرې کولو قرارداد واپس اخستو مطالبه هم کړي وا
د اپوزيشن لخوا شيري رحمان په ځواب کښې وئيلي وو چې سينيټ سيکرټريټ له اړخه څلور ورځي پس اعتراض کول صرف او صرف تاخيري حربه او غير آئيني اقدام دے