ډيره اسماعيل خان شريفه بي بي سرا شوې زياتې او بے حرمتې ملزم سجاول ګرفتارې ورکړې

ډيره اسماعيل خان شريفه بي بي سرا شوې زياتې او بے حرمتې ملزم سجاول ګرفتارې ورکړې

ډيره اسماعيل خان تحصيل چودوان ګره مټ کښې دوه کاله وړاندې شپاړس کالن شريفه بي بي سرا شوې زياتې او بے حرمتې اهم ملزم سجاول ډې پي او ته ګرفتارې ورکړې
اووه ويشتم اکتوبر دوه زره اووه لس کښي د ډيره اسماعيل خان تحصيل چودوان ګره مټ کښې شپاړس کالن شريفه بي بي سرا شوې زياتې او بے حرمتې کښي نهه ملزمانو باندې ايف آئي آر کټ شوي ووه چې په کوم کښي اته ملزمان په هغې وخت ګرفتار کړې شوې ووه ،ولې د شريفه بي بي کيس اهم ملزم سجاول د ګرفتارې نه فرار کيدو کښي کاميابه ووه
دوه کاله وړاندې د شريفه بي بي سرا شوې زياتې او بے حرمتې اهم ملزم سجاول ډې پي او ته ګرفتارې ورکړې
ولې بلخوا پښور هائي کورټ د شريفه بې بې د بے حرمتې کيس کښي ککړ ملزم په عدم ګرفتارې پرمعامله آر پي او ډې پي او ډيره پيشې لپاره عدالت ته بللې ووه
آر پي او ډيره سيد فيروز شاه او ډې پې او دلاور بنګشد شريفه بې بې کيس اهم ملزم سجاول تر دې دمه ميډيا ته نه دې وړاندې کړې او په دې معامله دوې د ميډيا سره خبرو کړو نه ډډه کوې