کاروباري مرکز کراچۍ کې د ټماټرو نرخ هیڅ کم نشو

ایران نه ټماټر راتلو باوجود هم په کراچۍ کې ټماټر هغسی ګران دي

کاروباري مرکز کراچۍ کې د ټماټرو نرخ هیڅ کم نشو ،له هم په ښار کښې ټماټر تر دوه سوه پنځه ویشت روپۍ کلو خرڅيږي
په ملک کښې د ټماټرو په نرخ کښې اچانک زیاتوالي وروسته کاروباري مرکز کراچۍ کښې هم ټماټر دوه نیم سوه روپۍ کلو ته رسیدلي و‌ؤ،که هر څومره د ملک په نوره ځایونو کښې د ټماټرو نرخ یو څه را کم شوی خو په کراچۍ کښې له هم ټماټر ګران دي
سبزی منډۍ نه ترلاسه شوي معلوماتو له مخه د شل کلو ټماټر ګریټ
تر څلور نیم زرو روپۍ پوری خرڅيږي،مقصد د یو کلو ټماټرو نرخ اوس هم دوه سوه پنځه ویشت روپۍ دی، ټماټرو سره سره د نوره سبزۍ نرخونه هم
د آسمان سره خبری کوي