کراچۍ کښی هم یوم شهادت علي رضه لمانځلې کیږي

کراچۍ کښی هم یوم شهادت علي رضه لمانځلې کیږي

کراچۍ کې حضرت علي رضه یوم شهادت په حواله ترسره کېدونکي جلوسونو سیکورټي سخته کړی شوی ده
یوم شهادت حضرت علي رضه ورځۍ په مناسبت کراچۍ کې هر کال مرکزي جلوس نشتر پارک سیمې نه راوزي او پخپلو ټاکل شو‌ؤ لارو تېرېدو وروسته حسنیه ایرانیه امام بارګاه کهارادر کې سر ته راسي.د دغه مرکزي جلوس ترڅنګ نوره غټو او واړو جلوسونو سیکورټۍ لپاره په ښار کې کلک انتظامات شوي او د څه بدې پيښی مخه نیولو لپاره پولیس او رینجرزمحکمې ځوانانو ‌‌‌‌‌‌ډيوټی لګولې شوې ده.صوبائي حکومت پولیس او رینجرز ته امر کړې چې په ښار کې دې په شکمن کسانو ژور نظروساتي او د څه بدې پښی مخ نیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي.شعیه ورورولې خلق هر کال د یوم شهادت علي رضه لمانځي او په دې لړ کښی په ښار کې جلوسونو تابیا کوي