کشمیریانو سره ديکجهتې لپاره وزيراعظم به صبا د ازاد کشمير دوره کوي

blank

کشمیریانو سره ديکجهتې لپاره وزيراعظم عمران خان به په يوم ازادي د ازاد کشمير سر ښار مظفراباد دوره کوي او د قانون سازاسمبلې ته به خطاب کوي
د وزيراعظم افس يو بيان مطابق وزيراعظم عمران خان به قانون سازاسمبلې ته په خپل خطاب کښي کشميريانو سره به ديووالي څرګندونه کې۔
دوزيراعظم عمران خان د کشمير دوره او قانون ساز اسمبلې ته خطاب مقصدد بهارتي ظلم په ضدکشميريانو سره کلک اوودريدل نړې ته په ډدګه کول دي
ياده دوي چې وفاقي حکومت يوم ازادي د کشميريانو سره اظهار يکجهتي او د هند يوم ازادي يعنې پينځلسم اګست يوم سياه په توګه نمانځلو فيصله کړې ده