کوزديرادينزئى ډهنډ کښې درې ماشومان ډوب شو

کو زدير ادينزي خوني ډهنډ کښ په خوړګئي کښ جوړ باراني اوبو ډهنډ کښ ډوب شوي درے ماشومانو کښ دوه مړه شوي دي او يو ژوندے راويستے شوے دے ده مقامي او ريسکيو ذرايع زياتوي چه ده څلورم ماشوم ډوبيدو په اطلاع دوئي ډهنډ وچ کړے دے خو ماشوم نشته

ده ريسکيو ذرائع تر مخه ده خوني ډهنډ کلي ماشوما ن په دغه ځائے کښ خوړ ګئي کښ جوړ باراني ډهنډ ته لامبلو دپاره کوز شوي وو چه ده ډوبيدو په اطلاع مقامي خلقو او ورستو ريسکيو ډبل ون ډبل ټو غوطه خورو په کوششونو دوه مړو ماشومانوسيف الله ځوے پينځه کلن شايان اوشوکت ځوے شپږ کلن زوهيب لاشونه رويستو سره سره يوبل ماشوم ژوندے بچ کولو کښ کاميابي تر لاسه کړي ده .ده ريسکيو ذرائع زياته وي چه دوئي ده څلورم ماشوم ده ډبيدو په اطلاع پلټنو دپاره ډهنډ وچکړے دے خو ماشوم نشته او ده ماشومانو تعداد درے نه سيوا نه شي کيدے